Výroční členská schůze 28.01.2023 od 14:00 (Restaurant Chaplin Ústí nad Orlicí)

Program:
  1. výroční zpráva o činnosti klubu za rok 2022
  2. pokladní zpráva o hospodaření klubu za rok 2022
  3. zpráva revizní komise za rok 2022
  4. plán činnosti klubu pro rok 2023
  5. návrh rozpočtu pro rok 2023
  6. volba členů výboru klubu a revizní komise